Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs’ın tarihi oldukça zengin ve karmaşık bir geçmişe sahiptir. Dönemleri sıralayarak Kıbrıs tarihini anlayışlı bir şekilde sunabilirim:

 1. Antik Dönem: MÖ 10.000 civarına kadar uzanan Kıbrıs’ın antik dönemi, Mikenler, Fenikeliler, Asurlular, Mısırlılar ve diğer uygarlıkların egemenliğinde geçti. MÖ 4. yüzyılda Pers İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi.
 2. Helenistik Dönem: MÖ 333’te Büyük İskender tarafından fethedilen Kıbrıs, Helenistik Krallıklar dönemine girdi ve Ptolemaios Hanedanlığı’nın kontrolü altına girdi.
 3. Roma Dönemi: MÖ 30’da Mısır’ın düşmesiyle Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine geçti. Bu dönemde Hristiyanlık yayıldı ve Kıbrıs, bir piskoposluk merkezi haline geldi.
 4. Bizans Dönemi: MS 395’te Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle Kıbrıs, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarafından yönetildi ve Hristiyanlığın merkezlerinden biri oldu.
 5. Arap Dönemi: MS 7. yüzyılın başlarında Arap Müslümanlar tarafından fethedildi ve bir süre Arap kontrolünde kaldı.
 6. Latin Dönemi: 1191’de Haçlılar tarafından fethedilerek Latin Krallığı’nın kontrolüne geçti. Bu dönemde Lusignan Hanedanlığı hüküm sürdü.
 7. Venedik Dönemi: 1489’da Venedik Cumhuriyeti tarafından fethedilerek Venedik kontrolüne girdi.
 8. Osmanlı Dönemi: 1571’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilerek Osmanlı yönetimine geçti ve uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kaldı.
 9. Britanya İdaresi: 1878’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan Kıbrıs, 1914’te Britanya İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi. 1960’ta bağımsızlık kazandı.
 10. Kıbrıs Cumhuriyeti: 1960’ta bağımsız bir cumhuriyet olarak kuruldu, ancak çatışmalar ve gerilimler nedeniyle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplulukları arasında sorunlar yaşandı.
 11. Kıbrıs Sorunu: 1963’ten itibaren Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında siyasi ve etnik anlaşmazlıklar ortaya çıktı ve 1974’te gerçekleşen askeri müdahale sonucunda Kıbrıs adası ikiye bölündü.
 12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): 1983’te Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk toplumu tarafından ilan edilen KKTC, uluslararası alanda tanınmayan bir devlet olarak varlığını sürdürüyor.

Kıbrıs tarihi, çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin izlerini taşıyan zengin bir geçmişe sahiptir ve günümüzde hala önemli siyasi ve sosyal sorunlarla mücadele etmektedir.